logo
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1, pokladna@cinoherniklub.cz, tel: 211 151 877
kavarna
fb
Přehlídka amatérských souborů Čk uvádí:
je příležitost zvát neprofesionální herce,
soubory a divadelníky z Prahy, Čech, Moravy
a Slezska. Činoherní klub se stává prostorem,
kde jednou nebo dvakrát za měsíc můžete
být přítomni setkání s lidskou činností ze záliby
a prožít její proměnu v divadelní zážitek.


NEDĚLE DRAMATICKÉ
VÝCHOVY
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
NEDĚLE DRAMATICKÉ VÝCHOVY
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
10.00 – 11.15 Setkání členů Sdružení pro tvořivou dramatiku
11.30 – 13.00 BUBU - klub dětské kultury, o. s., Vsetín:
Éva Janikovszká - Barbora Dohnálková / MNĚ SE VŽDYCKY MUSÍ NĚCO STÁT
Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5:
René Goscinny - Lenka Tretiagová / TÁTOVÉ A MÁMY MUSÍ TU BÝT S NÁMI
Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov:
Irina Karnauchovová – Václava Makovcová, Jana Barnová / NU, VOT!
15.00 – 17.00 Vrtule, Slaný:
Kateřina Oplatková Rezková volně na motivy knihy Petry Soukupové V SOBĚ
Jatka veselé, ZUŠ Iši Krejčího Olomouc:
Aglaja Veteranyi -  Magda Ada Veselá / PROČ SE DÍTĚ VAŘÍ V KAŠI
17.15 – 19.00 Potřebujeme dramatickou výchovu? (diskuse s přizvanými odborníky)
20.00 Divadlo Dagmar / Karlovy Vary:
Alena Zemančíková / ODJEZD Z KONCE SVĚTA
 
***
Spolupráce: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU.
Vstupné na celý den nebo jakoukoliv část 90 Kč. / Děti do 15 let zdarma.
***
DRAMATICKÁ VÝCHOVA je jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové / taneční), v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění, především s mimetickou hrou. V dramatické výchově je tak pozornost soustředěna především na lidské jednání a mezilidské vztahy. Vychází se při tom z přirozené dětské napodobivé hry, která je založena na přeměně, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, než v realitě.
Dramatickou výchovu je možné charakterizovat také jako učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání životní zkušenosti společným řešením problému (situace) nejen intelektem, ale i intuicí, a to se zapojením těla a emocí.
DRAMATICKÁ VÝCHOVA  má dvě základní směřování: školní dramatickou výchovu (samostatný předmět; dramaticko-výchovné metody uplatňované ve výuce jiných předmětů, při práci s předškolními dětmi, ve speciální pedagogice nebo v sociálních službách…) a divadelní práci s dětmi a mládeží (dětské divadlo a dětské loutkové divadlo) a kolektivní i sólový přednes.
DRAMATICKÁ VÝCHOVA ve škole může být samostatným vyučovacím předmětem, nebo mohou být některé její metody a techniky využívány při výuce jiných předmětů.
DRAMATICKOU VÝCHOVU lze v České republice studovat na vysokých školách, a to jako obor na Divadelní fakultě AMU v Praze na katedře výchovné dramatiky, na Divadelní fakultě JAMU v Brně v ateliéru Divadlo a výchova, anebo jako specializaci na některých pedagogických fakultách. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání je dramatická výchova zařazena jako doplňující obor a školy ji mohou zařadit do svých vzdělávacích programů vedle výchovy výtvarné a hudební. Na základních uměleckých školách je dramatická výchova vyučována samostatně (literárně-dramatický obor) už od 60. let 20. století.
*****
Sdružení pro tvořivou dramatiku
Občanské sdružení s celostátní působností, které sdružuje víc než 600 učitelů všech stupňů a typů škol, studentů středních a vysokých škol pedagogického a uměleckého zaměření, vedoucích dětských a středoškolských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dalších zájemců o dramatickou výchovu. 
Dne 27. 11. slaví IDEA (International Drama/Theatre Association) den dramatické výchovy a divadla. IDEA je mezinárodní asociací a sdružuje organizace a jednotlivce, kteří se zabývajídramatickou výchovou a divadlem s dětmi a mládeží. Jejím členem je i Sdružení pro tvořivou dramatiku.
*****
Dramatická výchova je podivuhodně a obdivuhodně hravá, nečiní jí žádné potíže rozvíjet hrou jakékoliv nápady a opouštět jakoukoliv logiku, příčinnost, přísnou motivaci přesvědčující o tom, že bylo nutné nasadit právě na tomto místě a v tomto čase takový a takový prvek. Dovede se zmocnit každého podnětu a proměnit jej v jakousi „nezáměrnou skutečnost“, jež může být skvostným samostatným obrazem stejně jako báječnou etudou, kdy vnímáme a oceňujeme osobitou kvalitu této „nezáměrné skutečnosti“, jež ovšem s lehkostí téměř záviděníhodnou uhne od podstaty věci.
Jan Císař / Fosilní sloupek / Zpravodaj JH  č. 4 / 6.8. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činoherní klub uvádí: Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2014 se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR.
Inscenace ČK:
Tanec bláznů

Kati

Urna na prázdném jevišti

Svatba pozdního léta

Americký bizon

Bratři Karamazovi

Paní Warrenová

Zrada

Tramvaj do stanice Touha

Ujetá ruka (Behanding in Spokane)

Léda (Manželskonemanželská povídka)

Bůh masakru

Ptákovina

Dámský krejčí

Sexuální perverze v Chicagu

Maska a tvář

Osiřelý západ

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho

ČK uvádí:
ČK uvádí: Dotkni se vesmíru a pokračuj

ČK uvádí: Paní Piperová zasahuje

Host ČK:
Činoherní klub, o.p.s., Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
Poskytovatel čtyřletého grantu na provoz: Hlavní město Praha
fb