logo
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1, pokladna@cinoherniklub.cz, tel: 211 151 877
kavarna
fb

 

 

. 


Činoherní čtení
_____________________________
   
______________________________

Činoherní čtení je měsíčník. Vychází v
den předprodeje vstupenek. Přináší
informace o připravovaných premiérách.
Představuje dramatické autory, režiséry,
herečky a herce, výtvarníky, hudebníky,
překladatele a další spolupracovníky
divadla. Najdete tu rozhovory a články,
zprávy o aktuálních událostech,
oceněních a výročích i recenzentskou
reflexi nových inscenací.
Činoherní čtení připomíná historii
Činoherního klubu a osobnosti s ním
spojené. Uveřejňuje pozvání na
představení „Hostů Činoherního klubu“
a amatérská představení přehlídky
„Činoherní klub uvádí:“.
Činoherní čtení vychází v Činoherním
klubu od března 2000.

______________________________

 
 

SEZONA 2017/2018

 

SEZONA 2016/2017

SEZONA 2015/2016

SEZONA 2014/2015
SEZONA 2013/2014
SEZONA 2012/2013

SEZONA 2011/2012

SEZONA 2010/2011


 

Činoherní klub, o.p.s., Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
Poskytovatel čtyřletého grantu na provoz: Hlavní město Praha
fb