logo
Činoherní klub, Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1, pokladna@cinoherniklub.cz, tel: 211 151 877
kavarna
fb
Play Shaw Ladislava Smočka         Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Stavná, Honza Hájek, Tomáš Jeřábek, Vojta Kotek, Petr Křiváček
Následující termíny uvedení:
 
Smočkova verze Shawovy hry je bystrou úvahou o ideálech, potřebě změnit svět, napravit jeho křivdy a zralým pochopením lidské danosti i hořkých, ale lidských pravidel, na nichž svět skutečně stojí.  

Příliš dlouho nás znepokojoval Shaw jako politik a jako filosof, teď už většinou mrtný. Sotva kdo si však všiml Shawa jako dramatika: stále v něm hledáme šířitele idejí a nevidíme umělce. Jeho hry však zůstávají velice živé, poněvadž se v nich projevuje jistá ruka zkušeného divadelníka.
(J.L.Styan / Černá komedie)
 
Živnost paní Warrenové je vrcholné dílo Shawova raného období (psáno 1893, dokončeno 1894, tiskem 1898), třetí a poslední z tzv. Neutěšených her. Provozování toto hry nebylo v Británii povoleno do roku 1925. Soukromé představení se uskutečnilo v Londýně v roce 1902, následodvaly inscenace v nex Yorku a Nex havenu (1905), v Praze a Berlíně (1907). Ještě roku 1955 bylo dílo zamítnuto jako nevhodné pro pořízskou Comédie Francaise.
 
 
Z dnešního hlediska se jeví zákaz hry cenzurou  jakožto nemravné úsměvný, její aktuálnost je nabíledni mj. v následujícím: žij a konej tak, aby ses nemusel(a) za svůj život stydět. Shawovu známému výroku Chudoba je stejně tak veřejným zlem jako soukromým neštěstím rozumíme velmi dobře. Stejně dobře rozumíme i mladistvé touze po osamostatnění. Pronikavě to postihl F. X. Šalda: „Obě hlavní figury Shawovy, i matka i dcera, jsou v právu, každá jiným způsobem; v právu je však zejména matka, uživila-li sebe a dceru, byť způsobem, který měšťák zavrhuje; nemravná by bývala, kdyby byla s dcerou v ctnosti zemřela hladem. V tom jest umění Shawovo, jak proti sobě postavil a vyvážil životní sílu a oprávněnost i matky i dcery. Hrne-li určitá část kritiky své sympatie jen na dceru, chybuje a není práva pojetí Shawovu.“(Za správné chápání Shawa, 1927).
Roman Císař
 
 
Z Shawovy původní hry po více než sto letech plyne, že argumentace dospělých osob, které jsou v očích mladých prostoupeny odpudivou praxí zacházení s penězi, jsou výrazem normálního chování člověka. Nikdy v dějinách se nepodařilo vytvořit společnost bez této „odpudivé praxe“. Odsuzovaní sami kdysi byli ti mladí a čistí, ale žití je později nemilosrdně konfrontuje s dosud nepoznanými situacemi života. Téma srážky mladé ženy s matkou je vzrušující. Je to odvěký rozpor v cítění a stupni poznání života, je nekonečný a skoro vždy vášnivý. V době, kdy hra vznikla, před lidstvem stála analýza nemravného vlivu peněz a naděje a vůle změnit to vše generálně. Třídní, rasový boj a generalizace toho, co bylo chladnokrevně analyzováno jako zlo, které je nutné vykořenit, představuje fanatickou vášeň, je to něco jako silniční vražedný smyk proti lidskosti.
Dobové zasazení hry a určité situační postulace byly pro mě nepřijatelné, protože jsou nejen překonané, ale od samého začátku to byl neuskutečnitelný blud, ukázala to historie. Generační vášnivý útok na zlo peněz je ale strhující, nehynoucí téma, zvláště týká-li se rodiny. To téma bude existovat vždy, a proto je i v této hře tématem nejskvělejším. Rozchod s nejbližším člověkem, který je založený na sžíravě prožívaném, až hysterickém domyšlení něčeho, co emocemi zakryje možnost skutečnějšího vnímání, kdy se do mysli promítají i další aspekty, které formují psychiku člověka. Rozhodný řez v určité fázi života, je fakt, který se prostě neustále a oboustranně děje. A těžko lze pronést soud. Je to problém, jev, otázka, které byly jsou a budou.
Co se inscenace týče všichni, co jsme se soustředili při formování předlohy, kterou jsem si dovolil zasadit do třicátých let (kdy Cambridge byla silně marxisticky levicová univerzita a zplodila v těch letech nejméně tři slavné zpravodaje – aktéry, kteří uvěřili v nastolený recept na „nového člověka“),snažili jsme se absorbovat do sebe a uvědomit si, co se v nás samotných děje nebo může dít z hlediska etického pohledu na problémy života našeho i ostatních v nás. Ke konečnomu znění textu přispěli všichni. Obsahově i časově nejhlubší podíl na tom, ještě před zahájením vlastích zkoušek, má Ivanka Chýlková, které chci vyslovit svoje díky za skvělé postřehy a nemalé přispění ke konečné formulaci textu. Snažili jsme se v duchu základní tradice našeho divadla, v duchu tématu hry, v postižení etapy, o které si myslíme, že jí rozumíme sami za sebe, zkoumat možnosti člověka v dané lidské situaci. Jak to formuloval Jaroslav Vostrý v době vzniku Činoherního klubu. Jemu a Zuzaně Sílové ostatně patří moje díky. Byli to oni, kdo mě upozorněním na Paní Warrenovou poskytli tip na téma této inscenace.
Ladislav Smoček 
Podle hry Bernarda Shawa
Živnost paní Warrenové
(Mrs. Warren ́s Profession)
v překladu Břetislava Hodka
upravil Ladislav Smoček.

Premiéra: 6.11.2014
Délka představení:
2 hodiny  10 minut

Režie: Ladislav Smoček
Scéna: Karel Glogr
Kostýmy: Simona Rybáková
Dramaturgie: Roman Císař
Vladimír Procházka

Hrají:
Paní Kitty Warrenová/
Ivana Chýlková
Vivie, její dcera/
Zuzana Stavná
Sir George Crofts/
Tomáš Jeřábek
Praed/
Honza Hájek
Pastor Samuel Gardner/                
Petr Křiváček
Frank, jeho syn/
Vojta Kotekinspice: Jana Kohoutová
světla: Milan Pastyřík,
Jaromír Vondrák
zvuk: Zdeněk John, Radek Šebele
rekvizity: Jan Janák,
Marian Fiedler
masky: Zuzana Báťková
Radka Kadlecová
garderoba: Ladislava Koukalová,
Lidija Glavanaková
stavby: Tomáš Madar,
Marian Fiedler, Tomáš Olejník,
Daniel Pešl, Tomáš Otta
Inscenace ČK:
Tanec bláznů

Kati

Urna na prázdném jevišti

Svatba pozdního léta

Americký bizon

Bratři Karamazovi

Paní Warrenová

Zrada

Tramvaj do stanice Touha

Ujetá ruka (Behanding in Spokane)

Léda (Manželskonemanželská povídka)

Bůh masakru

Ptákovina

Dámský krejčí

Sexuální perverze v Chicagu

Maska a tvář

Osiřelý západ

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho

ČK uvádí:
ČK uvádí: Dotkni se vesmíru a pokračuj

ČK uvádí: Paní Piperová zasahuje

host ČK:
Činoherní klub, o.p.s., Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
Poskytovatel čtyřletého grantu na provoz: Hlavní město Praha
fb